pedosféra

půdní obal Země; vzniká zvětráváním hornin v podloží, působením živých organismů a klimatu