oxid uhelnatý

chem. značka CO; bezbarvý plyn bez zápachu vznikající zejména při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv; pro člověka jedovatý, způsobuje otravy, které v nejhorším případě mohou končit i smrtí, váže se na krevní barvivo hemoglobin a omezuje tak okysličení organismu