Ostatní odpad

Odpad, který nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost.