Orografie

Orografie (řec. horopis) - zeměpisné odvětví zabývající se popisem horstev, jichž studium s hlediska vývoje užívá pouhého popisu jen jako pomůcky k hlubším vysvětlujícím úvahám o vzniku a vývoji horských systémů na geologickém podkladě. 

Zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/orografie-jizerskych-hor