Odstranění odpadu

Činnost vedoucí k eleminaci vlivu odpadu na zdraví člověka a životní prostředí. Může se jednat o spalování některých nebezpečných odpadů nebo skládkování průmyslových odpadů.