Objemový odpad

Termín používaný pro komunální odpad, který je rozměrný a problematicky by se odkládal do standardních sběrných nádob (kontejnerů). Jedná se např. o starý nábytek, linoleum a stavební suť při stavebních úpravách. Tento typ odpadu se v obcích často sváží výjimečně pouze několikrát za rok.