Nika

= ekologická nika = nároky organismu na biotické i abiotické faktory prostředí. Při překrývání ekologických nik dvou či více organismů si pak tyto organismy o tyto zdroje konkurují.