Nebezpečný odpad

Je odpad, který obsahuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Nebezpečná vlastnost může mít negativní dopad na člověka a životní prostředí. Jedná se např. o hořlavost, toxicitu, výbušnost. Takový odpad představuje hrozbu při manipulaci s ním či jeho odkládáním mimo řízenou skládku.