Náletové dřeviny

dřeviny rychle osidlující volná stanoviště náletem svých semen (např. bříza).