Mulč

Překrytí povrchu půdy organickým materiálem, který svým rozkladem uvolňuje látky zlepšující úrodnost půdy. Zároveň zabraňuje odpařování vody z půdy a zabraňuje plevelným rostlinám růst.