Mrazové (inverzní) údolí

hluboce zaříznutá erozně - denudační horská údolí (vzniklá rozrušováním a odnášením horninového materiálu), typická výskytem inverzních stavů (v údolí se drží chladnější vzduch než nad údolím) a tím specifickými klimatickými podmínkami, na něž je vázána typická flóra a fauna. V Krušnch horách např. Bezručovo údolí, Domaslavické údolí, nebo Šumný důl (Šumenské údolí).

Bily-potok-v-Sumnem-dole

Bílý potok v Šumném dole _ foto: autor