monokultura

kultura jediného druhu, například vysázený smrkový les se nazývá smrková monokultura