monitoring

pravidelné měření, pravidelné sledování