Migrace

stěhování členů skupiny z jedné populace do druhé. Migrace mohou být pravidelné, cyklicky se opakující (tah ptáků či lososů) nebo nepravidelné (náhodné), při lokálním přemnožení, hledání nového teritoria apod.