Meliorace

Soubor opatření, jehož cílem je zúrodnit půdu méně vhodnou k obdělávání. Tato opatření mou být různorodá – odvodňování či naopak zavlažování, vápnění kyselých půd atd. V druhé polovině 20. století byla plošným a neuváženým odvodňováním zničena řada významných mokřadních ekosystémů.