Louka

zemědělská kultura společenstev trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně na vlhčích pozemcích. Louky se využívají jako pastviny, nebo jako zdroj sena pro krmení v zimním období.