Lesostep

přechodná vegetační formace mezi lesem a stepí. V ČR se vyskytuje např. na jižně exponovaných svazích kopců pahorkatin.