Les

porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro, v němž stromy dosahují výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň 25 %.