Kulturní památky

movité či nemovité věci a jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje a životního způsobu společnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké i technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem či historickým událostem.