Kultura

zúrodnění půdy a pěstování užitkových (kulturních) rostlin či dřevin. Pěstuje-li se na velkých plochách jediný druh, vzniká monokultura. Monokultury jsou nevhodné pro znehodnocování zemědělské užitnosti půdy a neodolnost.