Krušnohorské krystalinikum

V Krušných horách převažují metamorfované (přeměněné) horniny tzv. krystalické břidlice. Zkráceně se hovoří o krušnohorském krystaliniku, které je samostatnou jednotkou Českého masívu.

Krušnohorské krystalinikum vzniklo dlouhodobou tektonickou a tepelnou aktivitou vycházející z větší hloubky zemského pláště. Zvýšená teplota a tlak přeměňovaly již v předprvohorách mořské sedimenty s různou intenzitou až do konce starších prvohor (tj. před 400 mil. let). Celý metamorfní pochod byl doprovázen jediným cyklem žulového (granitového) magmatizmu. Vývoj krušnohorského krystalinika byl ukončen posledními intruzemi (hlubinnými výlevy) žulového magmatu v mladších prvohorách (tj. před 225 - 320 mil. let). Mimo oblast Krušných hor zasahuje krušnohorské krystalinikum daleko směrem k (J) a (JV) do podloží třetihorních sedimentů a pod vulkanity Českého středohoří.


Více zde: http://www.horoklub.cz/o-lezeni/geologie-str-krusnohori/