Kříženec (hybrid)

jedinec vzniklý rozmnožováním jedinců dvou různých druhů, případně odrůd organismů.