Krajinný (krajinářský) celek

krajinný prostor vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř pohledově spojitý z většiny pozorovaných stanovišť (velikost obvykle od 1 do 100 ha). Základní krajinářský celek je např. lesní prostor, údolí, rovina s větrolamy, louka obklopená lesem, břehy vodních ploch apod.