Krajina

část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem (tvarem povrchu), tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.