Komunální odpad

Je veškerý odpad, který vzniká v domácnostech či kancelářích. Svým složením je velmi různorodý a obsahuje řadu různých materiálů.