Kolektivní systém

Sdružení výrobců a dovozců, kteří mají povinnost zpětného odběru odpadů. Hlavní význam spočívá v předání určitých typů odpadů specializovaným firmám ke zpracování a omezení černého skládkování těchto odpadů v přírodě a ohrožení životního prostředí. Sdružené organizace financují fungování systému a tím naplní povinnost zpětného odběru.