invazní druh

rychle se šířící v území nepůvodní druh