Intravilán

= území obce, které je z větší části zastavěné