Intenzivní chov

výkonný a účinný chov hospodářských zvířat či zvěře farmovým, nebo oborním způsobem. Patří sem i intenzivní způsoby pastvy (velkou koncentrací jedinců na ploše).