intenzifikace

zvyšování; například intenzifikace zemědělství znamená zvýšení zemědělské produkce na dané obhospodařované ploše