imisní limit

zákonem stanovené nejvyšší povolené množství látek znečišťujících ovzduší, které může být ve vzduchu přítomno, aniž by zdravotně ohrožovalo živé organismy včetně člověka