imise

emise, které se dostaly do styku s živými organismy, vodou, půdou; podle měření množství škodlivých látek, které se na různých místech vyskytují, se určuje míra znečištění ovzduší v různých částech naší republiky