hydrosféra

vodní obal Země; soubor všeho vodstva na Zemi (oceány, jezera, řeky, podzemní voda, srážky, apod.)