Humolit

kaustobiolit (hořlavý organogenní sediment) uhelné řady (např. rašelina a uhlí).