Heterotrofní organismus

= organismus, který není schopný přeměňovat anorganické látky na organické, je proto ve své výživě vázán na existenci autotrofních organsimů. Jde o všechny organismy, krom některých chemotrofních bakterií, zelených rostlin, řas a sinic.