Harmonicky utvářená krajina

rozmanitá krajina s hodnotným krajinným rázem, s vyváženě zastoupenými a vysoce esteticky zkombinovanými přírodními, kulturními a historickými prvky. Vyjadřuje rovnováhu a trvalou udržitelnost ve vztahu člověk - krajina.