Hadec

metamorfovaná, ultrabazická hornina (vysoce zásaditá) s tmavě zelenou, zelenou až téměř černou barvou.