Geomorfologie

zabývá se zemským povrchem (tzv. georeliéfem), jeho jednotlivými tvary (např. rovina, kopcovina, hornatina apod.) a způsoby jejich vzniku.