Geograficky nepůvodní druh

druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu, např. druh zavlečený do Evropy z jiného kontinentu za účelem hospodářským, okrasným či náhodně.