Genofond

souhrn všech variant genů vyskytujících se u členů určité populace (genofond populace) nebo druhu (genofond druhu).