Genobanka

soubor genetických informací trvale uchovávaný v daném biotopu pro uchování a šíření. Zahrnuje jedince pohlavně zralé i pohlavně nedospělé, u nichž je pravděpodobné šíření jejich genetické informace v budoucnosti