Generativní rozmnožování

pohlavní rozmnožování spojením samčí a samičí pohlavní buňky, u rostlin pokračující vývojem semen a jejich přenosem.