freony

chlor-fluorované uhlovodíky charakteristické tím, že při úniku do atmosféry narušují ozónovou vrstvu Země, podrobněji ODKAZ