fragmentace krajiny

rozdělení biotopů do menších celků a vytvoření migračních bariér mezi nimi, podrobněji ODKAZ