fosilní paliva

nerostné suroviny využitelné ke spalování, které jsou součástí litosféry; vznikaly převážně dlouhodobými geologickými procesy z odumřelých těl rostlin a živočichů; řadíme mezi ně ropu, uhlí, zemní plyn a další