Expozice svahu

orientace svahu ke světovým stranám a tím k dopadajícím slunečním paprskům, jež ovlivňují klimatické poměry (průměrné teploty a vlhkost) na svahu. Jižně orientované svahy mají teplejší klima, naopak severně exponované chladnější. To se projevuje ve společenstvech na nich se vyskytujících (např. na J svahu Rané jsou to stepní společenstva a na S svahu les).