expanzivní druh

rychle se šířící v území původní druh