Eroze

Narušování povrchů, např. půdy a odnos erodovaných částic na jiné místo. Jedná se o přírodní proces (vodní, větrná), zvýšený často jako následek lidské činnosti (odlesňování, intenzívní zemědělská činnost apod.).