emise

uvolňování znečišťujících látek do prostředí, například vypouštění oxidů síry a dusíku z komínu elektrárny