Elektroodpad

představuje odpad z elektrických a elektonických zařízení a jejich součásti. Na tento odpad se vztahuje povinnost zpětného odběru, tedy prodejce je povinnen převzít elektroodpad při nákupu nového výrobku nebo je možno jej bezplatně odevzdat ve sběrném místě. Typicky se jedná o televizory, monitory, PC, chladničky apod.